Klubmodul henter siden
Generalforsamling 25. oktober 2020
Kære Medlem af Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne

Som lovet er der nyt om Generalforsamlingen på søndag den 25. oktober 2020 kl 15.00 I Hallen på Helsingør Gymnasium

Gymnaster fra TG1 og UI13 møder kl. 14.55 - Nærmere info fra jeres træner

Dagsorden i følge vedtægter:
1. Valg af dirigent, valg af skriver, og 2 stemmetællere
2. Godkendelse af protokol
3. Formandens beretning
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag 
  &ampampnbsp- Der er ingen indkommende forslag fra medlemmerne. nbsp 
 nbsp  - Der er forslag til vedtægtsændringer - se vedhæftet
6. Valg til bestyrelse, vi vil gerne fortsætte med 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 &ampampnbsp-&ampampnbspNæstformand Per er på valg - ønsker at genopstille
 nbsp&ampampnbsp- Kasserer Anders er på valg - ønsker at genopstille
 &ampampnbsp-&ampampnbspBestyrelsesmedlem Theis er på valg - ønsker at genopstille
 &ampampnbsp-&ampampnbspSuppleant 2. Rikke ønsker ikke gevnvalg
 &ampampnbsp- Suppleant 1. Mette ønsker ikke genvalg
7. Eventuelt. Der kan ikke vedtages noget under eventuelt. 

Efter Generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, på et kort møde. På vegne af bestyrelsen

Dorthe Wiedenbein
SekretærTilmeldte
Tilmeldingsfrist
25.10.2020
Tidspunkt
25.10.2020 kl. 15.00 - 25.10.2020 kl. 17.30
Sted
Hallen, Helsingør Gymnasium
antal billetter
Total
Gymnastens hold nr.*: