Klubmodul henter siden
Generalforsamling 25. oktober 2020
Vejledning
1. Er det første gang du tilmelder dig? Så skal du oprette en profil her  Opret profil
2. Ellers skal du logge ind for at tilmelde dig.

Kære Medlem af Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne

Som lovet er der nyt om Generalforsamlingen på søndag den 25. oktober 2020 kl 15.00 I Hallen på Helsingør Gymnasium

Gymnaster fra TG1 og UI13 møder kl. 14.55 - Nærmere info fra jeres træner

Dagsorden i følge vedtægter:
1. Valg af dirigent, valg af skriver, og 2 stemmetællere
2. Godkendelse af protokol
3. Formandens beretning
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag 
     - Der er ingen indkommende forslag fra medlemmerne.   
     - Der er forslag til vedtægtsændringer - se vedhæftet
6. Valg til bestyrelse, vi vil gerne fortsætte med 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
   - 
Næstformand Per er på valg - ønsker at genopstille
   -
Kasserer Anders er på valg - ønsker at genopstille
   - 
Bestyrelsesmedlem Theis er på valg - ønsker at genopstille
   - 
Suppleant 2. Rikke ønsker ikke gevnvalg
   - Suppleant 1. Mette ønsker ikke genvalg
7. Eventuelt. Der kan ikke vedtages noget under eventuelt. 

Efter Generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, på et kort møde. På vegne af bestyrelsen

Dorthe Wiedenbein
Sekretær

 
Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
24.10.2020
Tidspunkt
25.10.2020 kl. 15.00 - 25.10.2020 kl. 17.30
Sted
Hallen, Helsingør Gymnasium
antal billetter
Total
Gymnastens hold nr.*: