Æresmedlemmer
Æresmedlemmer af HGF-Kronborggymnasterne indstilles og udpeges af bestyrelsen.
Det er medlemmer, der gennem en lang årrække har gjort en særlig indsats for foreningen, og dermed har bidraget til foreningens fortsatte liv og udvikling.
 
 
 
2018 Mette Hanke - mangeårig træner både i IG og voksenmotion               
 
 
 
2014 Niels Frederiksen - mangeårigt bestyrelsesmedlem og kasserer             
 
 
 
2014 Jens Møller - initiativtager til stiftelsen af HGF Kronborggymnasterne