Udlejningsbetingelser 

Ved udlejning af Motorikfabrikken må redskaberne bruges efter trænerens anvisnig. Ødelægges noget erstattes det af lejer. 

Det er ikke tilladt at benytte køkkenfaciliteterne i Motorikfabrikken